Venocaps - NL
Diastop NL

Vaccinatie tegen pneumokokken

01 november 2017
Allergies - la désensibilisation aux allergies

Een longontsteking (Pneumonie) kan door een bacterie of een virus veroorzaakt worden. Een bacteriële infectie is risicovoller bij ouderen. Kan een vaccinatie het risico beperken ?

Wat zijn pneumokokken ?

Pneumokokken zijn bacteriën die bij het hoesten of niezen van mens op mens worden doorgegeven via uitgeademde druppeltjes. Ze kunnen een longontsteking of een hersenvliesontsteking (meningitis) veroorzaken. Deze infecties komen meer voor in de winter en in de vroege lente. Bij 65 plussers houdt een longontsteking ernstige risico's in. Bij 1 op 4 patiënten met bacteriële longontsteking ontstaat een bloedvergiftiging met frequent dodelijke afloop. (4 op 10 gevallen) Ook een hersenvliesontsteking bij deze leeftijdsgroep is levensgevaarlijk. 80 % overleeft deze infectie niet en de overlevenden houden er letsels (o.a. doofheid ) aan over.

Hoe werkt het vaccin ?

Het vaccin zorgt ervoor dat het lichaam anti-stoffen tegen pneumokokken aanmaakt waardoor het sneller kan reageren bij een peumokokkeninfectie en waardoor de genezingsgraad stijgt.

Wie laat zich best vaccineren ?

1. Het wordt ten zeerste aanbevolen bij personen die een groot risico lopen op bloedvergiftiging met pneumokokken.
- volwassenen bij wie de milt verwijderd werd of niet meer werkt.
- volwassenen met een gestoorde immuniteit (door AIDS, bloedkankers, chemo of medicatie)
- volwassenen met specifieke aandoeningen : sikkelcelanemie, hemoglobine ziektes,...
2. Vaccinatie wordt overwogen bij 50 plussers met een chronische longaandoening of met een chronische hart-, vaat-, lever- of nierziekte en tevens bij alle gezonde 65 plussers.

Hoe wordt het vaccin toegediend ?

Momenteel zijn er 2 vaccins beschikbaar nl. Pneumo 23 ® en Prevenar 13 ®. Deze vaccins worden niet terugbetaald door het RIZIV maar sommige ziekenfondsen komen geheel of gedeeltelijk tussen via hun aanvullende verzekering. Welk vaccin of welke combinatie hievan aangewezen is, hangt af van het risicoprofiel van de patiënt. Dit wordt tijdens de consultatie met de huisarts besproken. Het pneumokokkenvaccin kent weinig risico's of bijwerkingen. Lichte pijn of een harde plek zijn mogelijk op de plaats van de inspuiting. Men kan zich wat koortsig en moe voelen en/of spier- en gewrichtspijn ervaren, wat spontaan overgaat na enkele dagen.
Het pneumokkenvaccin mag samen toegediend worden met het griepvaccin.

Bron : www.domusmedica.be, www.gezondheid.be,vaccinatiefiche HGR9210 2014 Pfizer