Excilor NL
D-Pearls Pharma Nord NL
Facebook-NL

Migraine – Hoofdpijn of migraine?

04 februari 2019

Welk type van hoofdpijn heeft u ?

Hoe situeert zich de hoofdpijn ?

A. éénzijdige pijn
B. bilaterale pijn

Neemt de pijn toe wanneer u zich voorover buigt, wanneer u hoest of een fysische inspanning doet ?

A. ja
B. neen

Hoe voelt de hoofdpijn ?

A. kloppend
B. bedrukkend of stekend

Bent u gevoelig aan een zware maag of braakneigingen wanneer u hoofdpijn heeft ?
A. ja
B. neen

Heeft u moeite om sterk licht (zon, lamp) te verdragen wanneer u hoofdpijn heeft ?

A. ja
B. neen

Bent u gevoelig aan lawaai wanneer u hoofdpijn heeft ?

A. ja
B. neen

Lijdt u aan visuele stoornissen, tintelingen of slapende armen en benen voordat de hoofdpijn doorbreekt?

A. ja
B. neen

Evaluatie

Deze evaluatie geeft een indicatie van wat de oorzaak van uw hoofdpijn zou kunnen zijn, maar kan in geen geval een individuele diagnose van uw arts vervangen. Neem uw antwoorden en persoonlijke evaluatie mee bij uw volgende bezoek aan uw arts .

Heeft u vooral A gekozen ?

De hoofdpijn die u heeft is waarschijnlijk migraine. Typische kenmerken van migraine zijn kloppende éénzijdige pijn, die verergert bij fysische inspanning. De meeste migraine patiënten klagen ook van braakneigingen en gevoeligheid aan licht en lawaai.

Heeft u vooral B gekozen ?

Hoofdpijn kan uiteenlopende fysische of psychische oorzaken hebben. Toxische stoffen zoals alcohol, nicotine, coffeïne kunnen uitlokkende factoren zijn, maar stress, luchtvervuiling, gevoeligheid aan weersveranderingen, slaapgebrek, zware belasting van de nek door stress of een slechte lichaamshouding kunnen ook een rol spelen.
Als uw hoofdpijn regelmatig terugkomt of lang duurt moet uw arts de exacte oorzaak bepalen. Alleen de arts kan de juiste oorzaak bepalen.Bron : http://antidouleur.be