Excilor NL
D-Pearls Pharma Nord NL
Facebook-NL

Apothekers vanaf 1 oktober vergoed om uitleg te geven over geneesmiddelen

16 september 2013

Als geneesmiddelenexpert en eerstelijnsgezondheidswerker kan de apotheker een zeer belangrijke rol spelen in de begeleiding van de patiënt bij zijn medicatiegebruik. Naast preventie en het voorkomen en oplossen van geneesmiddelgebonden problemen kan de apotheker onder meer bijdragen tot een goed medicatiegebruik en een betere therapietrouw. Dit potentieel, dat uitgebreid werd beschreven in de wetenschappelijke literatuur, wordt tot nog toe in ons gezondheidssysteem onvoldoende benut.

Daar komt nu echter verandering in door het invoeren van een nieuwe farmaceutische dienst, die vorm kreeg na een intense samenwerking tussen de apothekers, de ziekenfondsen en het RIZIV. Deze nieuwe dienst omhelst twee begeleidingsgesprekken waarbij de apotheker met zijn patiënt de verschillende facetten van de behandeling zal overlopen (advies over het correct gebruik van de geneesmiddelen, vragen over de aandoening of de behandeling, eventuele moeilijkheden, enz.). De bedoeling van deze individuele opvolging is de doeltreffendheid van de voorgeschreven behandeling versterken, vooral door het goed gebruik van de geneesmiddelen en de therapietrouw te stimuleren. Er zal ook extra aandacht worden besteed aan de complementariteit met de arts.

Zoals de naam al aangeeft, zijn de ‘Begeleidingsgesprekken Nieuwe Medicatie' (BNM) enkel bedoeld voor patiënten die starten met een behandeling voor een chronische aandoening. Vanaf 1 oktober kan de apotheker deze begeleidingsgesprekken aanbieden aan astmapatiënten die inhalatiecorticoïden krijgen toegediend. Deze aandoening werd niet toevallig gekozen, want een betere behandeling van astma kan een aanzienlijke impact hebben op de levenskwaliteit van de patiënt en op de uitgaven voor de gezondheidszorg. De gesprekken worden daarom ook volledig vergoed door het RIZIV.

Hoewel in een eerste fase slechts een beperkte groep patiënten in aanmerking komt voor deze nieuwe dienst, is de invoering ervan een belangrijke stap in de evolutie van het Apothekersberoep. Het is immers de eerste keer dat er voor de Belgische apothekers een honorarium (20 euro per gesprek) wordt voorzien, dat niet gelinkt is aan de aflevering van een geneesmiddel, maar dat de effectief geleverde farmaceutische zorg voor de patiënt vergoedt. De apothekersvereniging APB, die al jaren werkt aan de nieuwe rol van de apotheker in de gezondheidszorg, is blij met deze erkenning en hoopt dat in de nabije toekomst ook andere groepen chronische patiënten zullen kunnen genieten van een individuele begeleiding die de doeltreffendheid van hun behandeling zal ten goede komen.

Bron: Persbericht APB