Bioactive NL
Cyrasil NL
Facebook-NL

UW SIS-kaart, nog nodig ?

15 januari 2014

Omdat dit nummer op uw elektronische identiteitskaart (eID), de Kids-ID of de Belgische eID voor buitenlanders staat, zullen vanaf nu identiteitsbewijzen worden gevraagd. Dit is zelfs nu reeds het geval in de meeste apotheken.
Bij verlies of beschadiging van je SIS-kaart zal u voortaan geen nieuw exemplaar meer ontvangen, maar wel een voorlopig attest dat geldig is in de apotheek en het ziekenhuis. Ook bij een geboorte zal u een attest krijgen in plaats van een SIS-kaart.

Het systeem dat de SIS-kaart zal vervangen zal minstens dezelfde diensten omvatten met nog een aantal bijkomende voordelen.

Het nieuw systeem zal, afzonderlijk, 2 functionaliteiten vervullen :

1. Identificatie van de sociaal verzekerde.

Voor de sociaal verzekerden zonder Belgisch elektronisch identiteitsbewijs komt er in 2014 een nieuwe kaart: de ISI+-kaart.
ISI is de afkorting van “Identification Sociale / Sociale Identificatie, terwijl de + (als exponent) wijst op het aanvullende karakter ten opzichte van de Belgische eID kaarten. De ISI+-kaart laat toe de houder ervan te identificeren aangezien zijn unieke identificatienummer erop vermeld staat.
Concreet zullen de sociaal verzekerden die geen recht hebben op een eID kaart én ook alle kinderen jonger dan 12 jaar, ongeacht of ze een Kids-ID hebben of niet, geleidelijk vanaf 2014 een ISI+-kaart krijgen. De ziekenfondsen zullen de ISI+-kaart geleidelijk en automatisch uitreiken aan hun leden die aan de voorwaarden voldoen.

2. Nagaan van de rechten op terugbetaling van gezondheidszorg en geneesmiddelen.

Wanneer uw apotheker terugbetaalde geneesmiddelen aflevert, moet hij de verzekerbaarheid van zijn patiënt kunnen raadplegen. Op basis hiervan bepaalt hij het persoonlijke aandeel (remgeld) dat u, als patiënt, moet betalen voor uw geneesmiddelen.

Deze verzekerbaarheidsgegevens zullen niet meer op een kaart staan, zoals nu met de SIS-kaart. De gegevens worden ook niet overgedragen op uw identiteitskaart, maar zullen online beschikbaar zijn in de databank van de ziekenfondsen via het MyCareNet-netwerk (= beveiligd netwerk dat zorgverleners oa apothekers met de ziekenfondsen verbindt).

Om de gegevens online te kunnen raadplegen, moet de apotheker eerst uw uniek identificatienummer (INSZ, meestal het rijksregisternummer) kennen. Dit nummer is de toegangssleutel tot de databank en daarom zal de apotheker vragen naar uw identiteitskaart of ISI+ kaart.

Het voordeel van dit nieuwe systeem is vooral dat de gegevens inzake verzekerbaarheid steeds actueel zijn.
 
Uw privacy wordt geenszins geschaad. Alle online raadplegingen gebeuren op een beveiligde wijze. Ook uw apotheker moet zich authentificeren om toegang te krijgen tot deze databank.

De SIS-kaart wordt echter niet van de ene dag op de andere afgeschaft, maar zal geleidelijk aan minder worden gebruikt.

Opgelet! Tijdens de overgangsperiode blijft het noodzakelijk om uw SIS-kaart te bewaren, ook nog na 1 januari 2014.

Wanneer u bij het bezoek aan de apotheek niet over de identiteitskaart beschikt, kan de apotheker de SISkaart nog altijd  gebruiken om het rijksregisternummer van de patiënt in te lezen.

 Enkele voorbeelden :

  • Een kind, geboren in 2002, heeft geen Kids-ID maar beschikt wel over een geldige SIS-kaart. In afwachting dat het kind een ISI+-kaart zal krijgen (progressief vanaf 1 januari 2014) zal de SIS-kaart gebruikt worden om hem te identificeren.
  • Een zorgverlener die nog geen toegang heeft tot het nieuwe systeem van online raadpleging kan de SIS-kaart vragen.
Daarom moeten de houders van een geldige SIS-kaart hun kaart ook nog na 1 januari 2014 bewaren.

Meer info :
Website van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid :
FAQ Geleidelijke afbouw van het gebruik van de SIS-kaart
of www.riziv.be  rubriek : Burger > medische kosten > SIS kaart