Promo Myconail mei 2021
Promo Excilor mei 2021

De verdeling en het gebruik van jodiumtabletten bij een kernramp

04 juli 2016
Allergies - la désensibilisation aux allergies

Waar zijn jodiumtbaletten verkrijgbaar ?

Momenteel zijn jodiumtabletten enkel (gratis) beschikbaar in Belgische apotheken die gelegen zijn binnen een omtrek van 20 km rondom een kerncentrale (nl. Doel, Tihange, Mol-Dessel, Borssele (Nederland) en Chooz (Frankrijk).
De regering buigt zich momentel over een update van het nucleair noodplan. De mogelijke aanpassingen, waaronder een uitbreiding van deze perimeter, worden ten vroegste in 2017 verwacht.

Waarom en door wie worden jodiumtabletten gebruikt ?

- Bij een kernramp kan radioactief jodium vrijkomen. Door inname via de voeding of opname via de luchtwegen wordt dit jodium opgeslagen in de schildkier. Vooral bij baby's en jonge kinderen neemt het risico op schildklierkanker en op andere schildklieraandoeningen  aanzienlijk toe. Door op het moment van een kernramp  jodium in te nemen onder de vorm van een jodiumtablet, wordt de schildklier met jodium verzadigd en wordt bijgevolg geen radioactief jodium in de schildklier opgeslagen.

Preventieve inname, d.w.z. vóór een kernongeluk, heeft weinig nut omdat een jodiumtablet maar 24 uur bescherming van de schildklier biedt. Bij een kernramp wordt de bevolking door de overheid (via de media) geïnformeerd wanneer deze tablet het best wordt ingenomen.

- Het gebruik van jodiumtabletten is vooral aangewezen voor kinderen, adolescenten en zwangere vrouwen. Bij volwassenen vanaf 40 jaar wordt dit door de overheid niet aanbevolen tenzij om medische redenen.

Hoeveel tabletten moeten er ingenomen worden ?

Volgend schema is van toepassing :
Baby < 1 maand : 1/4 tablet (éénmalig)
Baby 1 maand tot 3 jaar : 1/2 tablet    
Kind 3 tot 12 jaar : 1 tablet
Volw tot 40 jaar : 2 tabletten ineens

Als de jodiumtabletten in hun originele verpakking bewaard worden, wordt een lange houdbaarheid (min 10 jaar) gegarandeerd.  

Meer praktische modaliteiten over het gebruik van jodiumtabletten bij een kernramp vindt u via volgende link:
   http://www.fanc.fgov.be/nl/page/homepage-agence-federale-de-controle-nucleaire-afcn/1.aspx

bron : apbnews nr 141 , www.fanc.fgov.be