Promo Myconail mei 2021
Promo Excilor mei 2021

Globaal famaceutisch dossier : een nuttige dienst van uw apotheker !

26 september 2017
Allergies - la désensibilisation aux allergies

Zijn toestemming geven om zijn gezondheidsgegevens elektronisch te delen - video MP4

Deze informatie wordt door uw apotheker opgeslagen in uw farmaceutisch dossier en bijgehouden in de software van zijn apotheek. U kan het daar ook  inkijken en indien nodig verbeteren.

 

Oog voor uw gezondheid...

Doordat uw apotheker bijhoudt welke geneesmiddelen u gebruikt, kan hij u beter adviseren en kunt u erop vertrouwen dat hij mogelijke problemen met uw medicatie kan voorkomen. Sommige geneesmiddelen en/of voedingssupplementen gaan immers niet goed samen. Ze kunnen elkaars werking tenietdoen of net versterken. Wanneer uw apotheker u een geneesmiddel aflevert, raadpleegt hij uw farmaceutisch dossier. Zo gaat hij in alle discretie na of de medicatie geschikt is voor u en kan hij, indien nodig, overleggen met uw arts.

Uw medicatiegegevens kunnen voortaan door elke apotheker geconsulteerd worden, indien u hiervoor uw toestemming geeft. Uw farmaceutisch dossier blijft in de apotheek, enkel het overzicht van uw geneesmiddelen kan geraadpleegd worden in iedere apotheek waar u zich aandient. Zo kan elke apotheker die u een geneesmiddel aflevert, nog beter waken over uw veiligheid. Uw apotheker biedt u deze nieuwe dienst gratis aan. Ter verduidelijking, deze apotheker weet wel niet bij welke apotheek u uw medicatie aankoopt. Discretie op dit vlak is dus verzekerd !

Het Gedeeld Farmaceutische Dossier (GFD) kan  zeer nuttig zijn tijdens de vakantie. Ga je naar een apotheker aan de kust, in de Ardennen of op een andere plaats in België, kan deze via het GFD controleren welke medicijnen u al gebruikt. Zo heeft de apotheker de nodige informatie.

Hiervoor zijn twee zaken nodig: u moet uw akkoord geven en uw huisapotheker alsook  de andere apotheek waar u uw aankopen doet, moeten aangesloten zijn.

U kan uw akkoord (e-consent) geven op https://www.ehealth.fgov.be/nl/burgers/on-line-diensten/ehealthconsent of  in de apotheek, bij uw arts, bij de opnamedienst van het ziekenhuis, bij de mutualiteit.

Voor meer informatie over deze dienstverlening in de apotheek die zorg draagt voor uw gezondheid, klik hier :
- ‘Apotheker zijn is niet enkel geneesmiddelen verkopen’
- ‘Een extra veiligheid voor u...’
- http://www.youtube.com/watch?v=ONFxK_Z3Glg