Pub Sleep Dynaphar NL
Promo Bactecal D NL

Hoe brandwonden verzorgen?

01 augustus 2018
Allergies - la désensibilisation aux allergies

* Voor alle brandwonden geldt de regel :
'Eerst afkoelen met stromend water, de rest komt later'


* Voor de verdere behandeling maakt men een onderscheid tussen een brandwonde van de 1ste, 2de of 3de graad.

1ste graad : oppervlakkige brandwonden
Visuele kenmerken : De huid is rood, droog, pijnlijk en soms opgezwollen.
Wat kan u doen ? 1e graadsbrandwonden kan u behandelen met een hydro-actieve gel (bvb Flamigel, Mitocare,...) die zorgt voor een goede hydratatie en een snellere genezing. Het is altijd beter om, indien mogelijk, de brandwonde af te dekken met een niet klevend compres (bvb Melolin). Dit compres beschermt de wonde tegen infecties en wrijving van kledij. Praktische tip : Om besmetting van de tube hydraterende gel te vermijden, eerst de gel op het compres aanbrengen , dan op de wonde leggen en verder vastmaken met een kleefpleister of (zelfklevende) windel. De hydraterende gel dient 2 tot 4 x per dag aangebracht worden.

2de graad : kleine diepe brandwonden (kleiner dan een muntstuk van 2 Euro
Visuele kenmerken : De huid is rood, nat en pijnlijk met blaren
Wat kan u doen ? De wonde moet altijd afgedekt worden en verzorgd worden, met aandacht voor hygiëne dit om infecties te voorkomen :
- Handen wassen voor iedere behandeling/vernieuwing verband.
- Probeer de wonde zo weinig mogelijk met de vingers aan te raken of gebruik wegwerphandschoenen;
- De blaren worden niet opengeprikt tenzij ingeval van hevige pijn of bij wrijving :
doe dit met een steriele naald, dep het wondvocht weg met een steriel compres en verwijder de losliggende huid;
- Reinig de wonde met een ontsmettend produkt op waterbasis (Flamirins, Isobetadine, Hibidil,....) ;
- Breng nu, zoals bij een 1e graadswonde, de hydro -actieve gel (Flamigel, Flaminal Hydro,...) aan met een niet klevend steriel compres en leg dit vast.
- Om het inkleven van de gel in de wonde te vemijden kan u een vaselinevetverband (Jelonet,..) aanbrengen op de hydro-actieve gel en vervolgens afdekken met een compres.
- Indien er bij controle van de wonde een vermoeden van infectie is wordt Flaminal Hydro of Flammazine gebruikt ipv Flamigel. Voor verdere behandeling contacteert men best een arts.

Grotere 2de en 3de graadsbrandwonden :
Na afkoeling best zo vlug mogelijk een arts raadplegen of een brandwondencentrum in de buurt opzoeken.


* Nazorg :
- Om verkleuring (verstoorde pigmentatie) tegen te gaan wordt aanbevolen de brandwonde minstens 1 jaar te beschermen tegen de zon door bedekking op of door een zonnecreme met minstens faktor 50 aan te brengen.
- jeuk : is een vaak gehoorde klacht na genezing van 1e en 2egraadsbrandwonden. Deze kan verlicht worden door dagelijks hydraterende crème aan te brengen en, indien nodig, jeukstillende medicatie te nemen.

Bron : www.gezondheid.be, Folder Flen Pharma en BBS, www. brandwonden.be