Bailleul NL
IXX Pharma NL
Facebook-NL

Nieuw doorslaggevend verband tussen intestinale flora en gewichtstoename

06 september 2013

Dit recentste onderzoek verscheen in het Amerikaans tijdschrift Science van 6 september en toont aan dat bij muizen die in hun gesteriliseerde darmen bacteriën krijgen toegediend van obese mensen, meer gewichtstoename wordt vastgesteld dan bij de muizen die bacteriën hadden gekregen van slanke mensen.

Deze ervaring wijst op de overdracht van fysische en metabole eigenschappen van een individu via zijn darmflora. Deze vaststelling zou volgens de onderzoekers een belangrijke stap betekenen in de ontwikkeling van probiotica en gepersonaliseerde diëten om obesitas te behandelen en voorkomen.

Het verschil in gewichtstoename tussen de twee muizengroepen met hetzelfde voedingsschema en die eenzelfde volume eten kregen « kan alleen verklaard worden door de eigenschappen van de verschillende darmflora », onderstreept Jeffrey Gordon, directeur van het Centrum van de wetenschap van het genoom en van de biologische systemen van de Universiteit van Washington in St. Louis (Missouri, centrum), coauteur van de studie.

Om te bepalen welk micro-organisme de gewichtstoename verhinderde, hebben ze de twee groepen muizen, de obesen en de slanken, in eenzelfde kooi opgesloten. Zoals verwacht werd, begonnen de knaagdieren bovenop de aangeboden voeding elkaars uitwerpselen op te eten. Ze wisselden zo onderling elkaars darmflora uit.

Na een tiental dagen ontdekten de onderzoekers dat de muizen met overgewicht dezelfde metabole kenmerken begonnen te vertonen als de slanke muizen.

De slanke groep muizen werd daarentegen niet besmet door de darmflora van hun obese kooi-genoten.

De auteurs van de studie hebben kunnen vaststellen dat bepaalde bacteriën uit de bacteroidetesfamilie in de darmen van de obese muizen waren kunnen binnendringen en zo veranderingen in hun metabolisme hadden teweeg gebracht. Geen enkele bacterie uit de darmflora van de obese knaagdieren had nochtans de darmen van de slanke muizen kunnen bezetten.

Complexe interacties
Vervolgens hebben ze de muizen gevoed met het equivalent van twee moderne voedingsdiëten. Het eerste dieet was rijk aan vezels en arm aan verzadigde vetten, terwijl het tweede dieet arm aan vezels en zeer vetrijk was.

Bij het voorgaande onderzoek hadden de obese muizen hun metabolisme kunnen wijzigen door de consumptie van gezonde voeding en het besmetten van hun darmen met de goede darmflora na het eten van de uitwerpselen van hun slanke collega’s.

Maar toen de twee groepen muizen een dieet arm aan vezels maar rijk aan vetten kregen, hadden de bacteriële flora die gewichtstoename konden verhinderen de ingewanden van de obese muizen niet kunnen bezetten.

Bovendien waren de slanke muizen er niet in geslaagd de beschermende flora in hun ingewanden te bewaren, zo stelden de onderzoekers vast.

Deze resultaten suggereren in de menselijke metabole onregelmatigheden een veel complexere interactie tussen de voeding, het lichaamsgewicht en de darmflora dan oorspronkelijk werd gedacht.

« Nu hebben we een manier gevonden om dit soort interacties te identificeren volgens de verbruikte voedingsstoffen, en een ongezond dieet aan te passen zodat de personen in kwestie makkelijker een goede darmflora kunnen ontwikkelen die hun metabolisme verbetert en zo beschermt tegen gewichtstoename », laat Dr Gordon optekenen.

Een onderzoek dat gepubliceerd werd in maart in de Verenigde Staten toonde aan dat obese mensen die een bypass van de maag ondergingen om hun maagvolume te verminderen, ook een gewijzigde darmflora hadden na de operatie. Volgens de onderzoekers verklaart dit 20% van het bekomen gewichtsverlies.

Een andere studie op 792 personen, die ook in maart verscheen in de Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, analyseerde de adem van de proefpersonen. Uit deze analyse kon bepaald worden bij welke proefpersonen een bepaalde bacterie, méthanobrevibacter smithii aanwezig was in de darmflora. Diegenen die deze bacterie in hun flora hadden vertoonden overgewicht.

05/09/2013 Auteur: DGO Source: Belga .