Excilor NL
D-Pearls Pharma Nord NL
Facebook-NL

Nieuwe dienstverlening in de apotheek

15 januari 2014

Deze begeleiding vult de raadpleging van de arts aan. Bij astma is immers een regelmatige medische opvolging vereist.

Hoe wordt dit praktisch georganiseerd ?

De begeleiding omvat  twee individuele gesprekken op afspraak  (met 2 weken tussentijd) van een twintigtal minuten en wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds.
Tijdens deze gesprekken :
  • Geeft uw apotheker alle noodzakelijke info opdat de astmatherapie optimaal verloopt.
  • Evalueert uw apotheker de eventuele moeilijkheden, die de astmapatiënt ondervindt bij zijn behandeling, en stelt  hij aangepaste oplossingen voor.
  • Antwoordt uw apotheker in alle vertrouwen op alle vragen die de patiënt heeft over zijn geneesmiddel en over zijn ziekte.  

Wat zijn de voordelen ?

Dank zij een betere  kennis van zijn geneesmiddel en het goed gebruik ervan, kan men het gevaar op verkeerd gebruik  en neveneffekten verminderen en de doeltreffendheid van de behandeling gevoelig verbeteren. Met een goed opgevolgde behandeling kunnen de frequentie en de intensiteit van symptomen en astmacrisissen worden verminderd.
Meerdere studies en proefprojecten bij apothekers hebben het nut en de meerwaarde van dergelijke begeleidingsgesprekken aangetoond.

Kent u een astmapatiënt, stuur dit bericht hem/haar dan zeker door.  Heeft u zelf toevallig last van astma, spreek zeker met uw apotheker  hierover !

Bron :  www.riziv.be, www.apb.be