Promo Myconail mei 2021
Promo Excilor mei 2021

Vitamine D: meer dan een hype!

23 november 2018
Allergies - la désensibilisation aux allergies

Wat kun je doen om je vitamine-D gehalte op peil te brengen?

Om zelf vitamine D aan te maken heeft ons lichaam UV-licht nodig. In de zomermaanden volstaat het om je dagelijks 15 tot 30 minuten bloot te stellen aan de zon maar in de winter is de stralingsintensiteit in ons land ontoereikend om voldoende vitamine D op te bouwen. Meer nog, zelfs een zonnige zomer blijkt niet voldoende te zijn om een reserve op te bouwen.

Een andere bron van vitamine D is de voeding, al blijkt deze beperkt te zijn. Je vindt vitamine D vooral terug in levertraan, zalm en makreel maar aangezien deze vissen vaak afkomstig zijn uit kwekerijen is het vitamine D gehalte onzeker. Een kleinere hoeveelheid is aanwezig in eieren, boter en lever.

Vitamine D is dus niet enkel een hype is maar veel mensen hebben daadwerkelijk baat hebben bij een voedingssupplement met de juiste dosering!

 Welke dosis wordt aanbevolen?

Vitamine D wordt al langer toegediend aan bepaalde bevolkingsgroepen met een hogere behoefte. Hierbij denken we aan zuigelingen, kinderen, ouderen die niet vaak buiten komen, mensen met overgewicht of zwangere vrouwen. De huidige richtlijnen pleiten echter voor hogere dosissen dan vroeger. Daarenboven is iedereen potentieel kandidaat voor een supplement . Het is niet noodzakelijk een bloedafname op voorhand  te doen maar het kan zeker nuttig zijn. Indien uw vitamine  D gehalte te laag is, dan zal de arts of apotheker u een supplement met Vit D aanbevelen om zo de streefwaarde van 30 ng/ml te bereiken.  Een behandeling om deze streefwaarde te bereiken duurt +/- 3 maand.

In ons land wordt algemeen aangenomen dat de dagdosis voor zuigelingen en kinderen jonger dan 6 jaar 400 IE bedraagt. Vanaf 50 kg mag dit naar 1000 IE per dag opgedreven worden. Uit onderzoek blijkt dat het niet uitmaakt of je kiest voor een dagelijkse toediening van vitamine D,  een wekelijkse dosis of een maanddosis. Uw apotheker kan u meer informatie geven over de verschillende mogelijkheden!

Personen die gevoelig zijn voor nierstenen dienen op te letten met  gebruik van Vit D supplementen.

Bron : Farmaceutisch tijdschrift Belgie 9/13, www.mijnapothekersadvies.be, Q-box IPSA.