Promo Myconail mei 2021
Promo Excilor mei 2021

Wat met medicatie op reis ?

14 juni 2018
Allergies - la désensibilisation aux allergies

Wie een reis naar het buitenland gepland heeft, staat best eens stil bij zijn of haar medicatiegebruik. Het voorbereiden van een goede reisapotheek is sowieso een must. Indien je daarenboven chronisch medicatie gebruikt, kan het handig zijn om een lijst van jouw medicatie of een medicatieschema te laten opstellen door je apotheker. Dit kan je beschouwen als een soort geneesmiddelenpaspoort. En wat te doen met een Belgisch voorschrift in het buitenland ? Hieronder vindt meer info over deze items.

Een medicatieschema bevat een overzicht van al jouw chronische (en soms ook tijdelijke) medicatie en hun gebruik. Ook de stoffen waarvoor je misschien overgevoelig bent (denk maar aan penicilline bv.) staan erop. De praktische voordelen zijn...

· Het biedt een handig overzicht voor jezelf om geen medicatie te vergeten zowel bij het inpakken als voor de inname ter plaatse op uw bestemming.

· Mocht je om 1 of andere reden medische hulp nodig hebben in het buitenland, is het voor de zorgverleners meteen duidelijk welke medicatie je inneemt. Zo krijg je veel sneller de optimale zorgen.

· Je vermijdt ook problemen aan de douane.

Vraag aan uw apotheker of huisarts om naast de merknamen van de medicatie ook de stofnamen van deze geneesmiddelen te vermelden . Bepaalde geneesmiddelen zijn in het buitenland immers onder een andere merknaam beschikbaar.

Speciale verklaringen

Voor sommige geneesmiddelen die onder de wet van verdovende middelen of drugs vallen, heb je een speciale verklaring nodig. Onder deze wet vallen bv bepaalde sterke pijnstillers, slaapmiddelen, kalmeermiddelen, morfine, stimulerende middelen zoals Rilatine® ... Check bij je apotheker of arts of jouw medicatie hieraan voldoet!

· Bij reizen binnen het Schengengebied, moet men tenminste 10 werkdagen vooraf, dit formulier – volledig en juist ingevuld-opsturen naar (met vermelding van contactgegevens): FAGG – DG Inspectie, Afdeling Vergunningen Dienst Verdovende Middelen Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 1060 Brussel
Na validatie, zal het document terugbezorgd worden per post. Bewaar het document tijdens de reis bij je medicatie. De Schengenlanden zijn: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland.

· Buiten het Schengengebied raadpleeg je best op oorhand de website van de INCB (www.incb.org) voor de nodige adviezen. Als je op deze website geen advies terugvindt voor het betreffende land, is het absoluut aangeraden om de ambassade van dat land in België te contacteren.

Wat met een Belgisch doktersvoorschrift in het buitenland?

Een doktersvoorschrift uit België is geldig in alle EU-landen. Maar let op: een geneesmiddel dat bij ons verkrijgbaar is, is niet altijd verkrijgbaar in een ander land, of het heeft een andere naam.

Er is geen speciaal formulier nodig om je Belgisch voorschrift in het buitenland te kunnen gebruiken. Het moet ten minste wel de volgende informatie bevatten:

· Patiëntgegevens: achternaam en voornaam (allebei voluit) en geboortedatum.

· Datum van afgifte van het voorschrift.

· Gegevens van de arts die het voorschrift opmaakt: achternaam en voornaam (voluit), beroepskwalificatie, contactgegevens, werkadres (met inbegrip van het land) en handtekening (geschreven of digitaal).

· Gegevens van het product dat wordt voorgeschreven: de generieke benaming of stofnaam (dus beter niet de merknaam, want die kan verschillen per land), de vorm (tabletten, oplossing enz.), hoeveelheid, concentratie en dosering.

Bij de aankoop van uw medicatie in het buitenland zijn de regels van het land, waar de medicijnen worden afgehaald worden, geldig. Dit betekent dat een apotheker zich aan de eigen nationale regelgeving moet houden. Het is mogelijk dat je bijvoorbeeld een kleinere hoeveelheid krijgt dan deze op het voorschrift. Sommige medicijnen mogen bovendien niet in elk land worden verkocht of zijn gewoon niet overal beschikbaar, zelfs niet binnen de EU.

Kreeg je van je arts een elektronisch voorschrift? Vraag hem dan altijd ook een klassiek voorschrift op papier . Immers, elektronische voorschriften worden nog niet in alle landen erkend of kunnen niet ingelezen worden, waardoor ze niet bruikbaar of ongeldig zijn.

In het buitenland zal je voor een terugbetaald geneesmiddel altijd de volle prijs betalen. Je kan een (gedeeltelijke) terugbetaling via uw ziekenfonds bekomen als u een speciaal formulier laat invullen door de apotheek waar u de geneesmiddelen aankoopt in het buitenland. Voor meer info hierover contacteer uw ziekenfonds.

(Bron: FAGG) https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/downloads/Schengen%20NL_20160215.pdf